Skip to content

Obsługa Finansowo – Księgowa

Zlecenie usług księgowych firmie zewnętrznej jest jednym z elementów sukcesu i szybkiego rozwoju Państwa firmy. Rozwiązanie takie posiada szereg zalet, między innymi: obniżenie kosztów, wyższa jakość usług poprzez podnoszenie kwalifikacji przez kadrę finansową, dzięki czemu ogranicza wszelkie ryzyka. Ponadto zyskują Państwo szereg rzetelnych i obiektywnych informacji niezbędnych do właściwego zarządzania firmą. O tym jak istotny jest to element w rozwoju każdego przedsiębiorstwa świadczyć mogą nasi obecni Klienci. Fachowa obsługa księgowa przyczyniły się do rozwoju ich firm, które w obecnych realiach gospodarczych są prężnie rozwijającymi się podmiotami. Powierzając nam obsługę księgową, nasi Klienci uzyskują następujące korzyści.

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenia ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku VAT,
 • sporządzania i dostarczania do urzędów niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdań,
 • opracowywania Zakładowych Planów Kont,
 • prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzania sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS wynikających z ksiąg rachunkowych,
 • reprezentowania podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym oraz innymi urzędami w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • pomoc w przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie statystycznym,
 • udzielania porad i wyjaśnień w zakresie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Więcej informacji można uzyskać poprzez:
Email: ksiegowosc@infopower.pl
Telefon: +48 55 236 46 28
Telefon: +48 55 236 46 30
Kom: +48 885 558 668

lub formularz: