Nasze produkty i usługi

UE Projekt 2013

Euro2

 

Podpisanie Umowy na dofinansowanie projektu InfoPower na rok 2013 .

Witold Wróblewski wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Teresa Miszkiewicz-Florczyk, koordynator projektów informatycznych InfoPower Sp.zoo ; 21 grudnia 2012 r. podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci szerokopasmowych oraz systemu zarządzania siecią informatyczną w zakresie bezpieczeństwa przez firmę InfoPower".

 

Do końca 2013 roku zostanie rozbudowana sieć szerokopasmowa InfoPower w obszarze dzielnicy przemysłowej „Zamech” oraz uruchomiony system zapora sieciowa, podnoszący bezpieczeństwo komunikacji oraz danych na serwerach i komputerach pracujących w Data Center InfoPower.

Wartość inwestycji to około 350 tys. InfoPower Sp.zoo otrzymała dofinansowania ok.142 tys. zł.

Nowoczesna zapora sieciowa, to rozbudowane narzędzie które pełni rolę platformy zarządzania bezpieczeństwem sieci informatycznej i komunikacji oraz elektronicznego systemów obsługi użytkowników sieci. Nowe możliwości pozwolą zaspokoić potrzeby naszych obecnych oraz nowych klientów- stwierdza Jerzy Olszewski Wiceprezes InfoPower.

Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu, dająca nowe możliwości naszym klientom, to podstawowe działanie rozwojowe InfoPower , jako firmy świadczącej kompleksową obsługę informatyczną. Jesteśmy zadowoleni ,że kolejny raz udało nam się pozyskać dofinansowanie dla naszych inwestycji – informuje Jacek Makarewicz- Prezes InfoPower.

 

Projekt pn. Rozbudowa sieci szerokopasmowych oraz systemu zarządzania siecią informatyczną w zakresie bezpieczeństwa przez firmę InfoPower dofinansowany jest z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Działanie 7.1
Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

InfoPower jest członkiem Klastra Teleinformatycznego ICT Amber oraz lokatorem EPT – Elbląskiego Parku Technologicznego .

Red. Informacja własna 2012

Euro3