Nasze produkty i usługi

UE Projekt 2010

2010 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

UE20102010.12.27

Projekt InfoPower "Zakup i uruchomienie nowoczesnych systemów informatycznych w InfoPower Sp.zo.o." zostal wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej - 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych/Poddziałania 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z konkursu 02/10/7.2.2

 

Odniesienie do konkursu   http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=587
Odniesienie do programu RPO  http://www.rpo.warmia.mazury.pl/


2011.01.28

Zakres projektu obejmuje zakup i uruchomienie w InfoPower Sp.zo.o nowoczesnych systemów informatycznych.
System tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych.
System wirtualizacji  zasobów.
System ERP.


oraz działania

Adaptacja pomieszczenia serwerownia.
Rozbudowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerownia.


Całkowita wartość projektu: 624 596,08  PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 255 982,00 PLN
Okres realizacji projektu:       24.10.2010 – 31.07 2012