Nasze produkty i usługi

UE Projekt 2011

2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 UE2011


2011-08-03

Projekt InfoPower "Rozbudowa systemów transmisji danych pomiędzy InfoPower i klientami ." zostal wybranych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej - 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych/Poddziałania 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z konkursu   01/11/7.2.2

 

Odniesienie do konkursu, http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=683
Odniesienie do programu RPO,  http://www.rpo.warmia.mazury.pl/

2011-09-19 

Zakres projektu obejmuje rozbudowe systemów transmisji danych pomiędzy InfoPower i klientami,a w szczególności.


1. System routingu zlokalizowany w GIS Centrer oraz EPT.
2. System przełączający zlokalizowany w GIS Centrer oraz  EPT , w tym Kabel optyczny do EPT.
3. Kabel optyczny do "W" służący  komunikacji z firmami w lokalizacji  Warszawska 135.
4. Przyłącze do operatora telekomunikacyjnego - dzialanie niekwalifikowane.
5. System zarządzający dostępem do zasobów InfoPower.
6. Rozbudowę usługi Telefonii IP.

Całkowita wartość projektu: 924 591,00  PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 345 850,00 PLN
Okres realizacji projektu:    2011-03-01– 2012-12-31