InfoPower Sp. z o.o.

zadowolenie klienta jest miarą naszego sukcesu

TeamViewer, Program do zdalnego dostepu.

Nasze produkty i usługi

E-Faktura

KIR

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A. swoje usługi kieruje przede wszystkim do instytucji bankowych, finansowych, przedsiębiorstw, firm działających w obszarze e-commerce oraz administracji publicznej. We wrześniu 2008 KIR wprowadziła innowacyjne rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji pomiędzy bankami, przedsiębiorstwami, administracją publiczną i spółkami z obszaru e-commerce - usługę elektronicznej archiwizacji dokumentów. Od 2009 roku oferuje platformę do obsługi faktur elektronicznych.


InfoPower Sp. z o. o. jest partnerem handlowym produktów KIR. W ramach umowy oferujemy sprzedaż:


 • elektroniczna faktura EDDM – platforma do dystrybucji i archiwizacji faktur elektronicznych


 • eArchiwum – usługa polegająca na archiwizacji i udostępnianiu w sieci Internet elektronicznych dokumentów i odpowiadających im informacji. Usługa wchodzi również w skład usług EDDM


Elektroniczna Faktura EDDM

 

Z dniem 3 sierpnia 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133 z dnia 20 lipca 2005 roku, poz. 1119). Rozporządzenie otwiera drogę do wprowadzenia elektronicznej faktury w życiu gospodarczym naszego kraju. Długo wyczekiwane przez przedsiębiorców wprowadzenie e-faktury jest znaczącym czynnikiem usprawniającym procesy i obniżającym koszty funkcjonowania firm i instytucji. Zgodnie paragrafem 4 Rozporządzenia:

Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem, że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:


 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

 • poprzez wymianę danych elektronicznych, jeżeli umowa pomiędzy jej stronami dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia i integralność danych”


Tylko e-faktura z bezpiecznym podpisem elektronicznym daje możliwość pełnej elektronizacji procesu wystawiania, dystrybucji, archiwizacji i udostępniania faktur w postaci elektronicznej.


Electronic Document Delivery and Manangement to usługa skierowana do wszystkich podmiotów, dla których ważna jest optymalizacja związana z dystrybucją i archiwizacją faktur. Elektroniczna faktura EDDM to przede wszystkim:

   • dostęp on-line do przechowywanych e-faktur

   • możliwość podpisywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym

   • zapewnienie ważności elektronicznych dokumentów finansowych przez 6 lat

   • szybkie wyszukiwanie faktur

   • szybka dystrybucja faktur do odbiorców

   • otrzymywanie sprawozdań z kampanii wysyłkowych wraz z potwierdzeniem odbioru dostarczenia faktury


Zapewnienie integralności dokumentu elektronicznego oraz jego przechowywanie w elektronicznym archiwum jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.Nr133,poz.1119).


Korzyści z wdrożenia elektronicznej faktury EDDM

Usprawnienie procesów

 • Skrócenie czasu tworzenia dokumentów i ich przetwarzania

 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów elektronicznych według wybranych kryteriów

Zdalny dostęp

 • Dostęp do dokumentów przez Internet

 • Możliwość zdalnego zarządzania dokumentami

 • Jednoczesny dostęp do dokumentu przez wielu użytkowników

Bezpieczeństwo

 • Przechowywanie dokumentów elektronicznych w bezpiecznej infrastrukturze teleinformatycznej

 • Unikalne linki do dokumentów elektronicznych i dostęp dla odbiorców w bezpiecznym kanale SSL 128bit

 • Bezpieczne logowanie do usługi dla użytkowników po stronie wystawcy faktury przy użyciu certyfikatu niekwalifikowanego

 • Zapewnienie integralności dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Elastyczność rozwiązania

 • Możliwość dopasowania usługi do indywidualnych potrzeb Klienta

 • Łatwa integracja z innymi systemami typu eBOK, workflow, systemami finansowo-księgowymi

 • Oszczędność

 • Przyśpieszenie procesu casflow oraz zmniejszenie kosztów dystrybucji, archiwizacji oraz udostępniania faktur

Korzyści ekologiczne

 • Istotne ograniczenie ilości zużywanego papieru


Proces obsługi elektronicznej faktury EDDM

 
EDDM

E-Fakturę można w dowolnym momencie obejrzeć, wydrukować lub zapisać na dysku lokalnym. Istnieje także możliwość zweryfikowania ważności podpisu elektronicznego.


Kontakt e-mail:elzbieta.kalinowska@infopower.pl


Załączniki do pobrania dostępne są w zakładce "Do pobrania", w dziale "Oferta i prezentacja usług".