InfoPower Sp. z o.o.

zadowolenie klienta jest miarą naszego sukcesu

TeamViewer, Program do zdalnego dostepu.

Nasze produkty i usługi

E-Podpis

KIR

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A. swoje usługi kieruje przede wszystkim do instytucji bankowych, finansowych, przedsiębiorstw, firm działających w obszarze e-commerce oraz administracji publicznej. Jako pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie zaoferowała usługi podpisu elektronicznego. Od 2003 roku na mocy decyzji Ministra Gospodarki jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne w zakresie wydawania certyfikatów kwalifikowanych oraz znaczników czasu.


InfoPower Sp. z o. o. jest partnerem handlowym produktów KIR. W ramach umowy oferujemy sprzedaż:


 • podpis elektroniczny – wydawanie kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów oraz dostarczanie bezpiecznych urządzeń do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych


Podpis Elektroniczny

Wymiana informacji za pośrednictwem Internetu ułatwia komunikację i obniża koszty działalności firmy, ale także wymaga zastosowania odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń i identyfikacji. Sprawdzonym rozwiązaniem jest zastosowanie podpisu elektronicznego i certyfikatów klucza publicznego. Podpis elektroniczny oraz certyfikaty klucza publicznego są wykorzystywane od 1993 roku do zabezpieczania informacji. Ustawa o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 roku zrównuje pod względem prawnym bezpieczny podpis elektroniczny przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu z podpisem własnoręcznym.


Co zyskasz podpisując się elektronicznie?

 • Niezaprzeczalne potwierdzenie tożsamości

 • Bezpieczny podpis elektroniczny ma taka samą moc jak podpis własnoręczny

 • Integralność danych przesyłanych drogą elektroniczną

 • Podpisana informacja jest chroniona przed zmianami

 • Unikatowość podpisu

 • Każdy podpis elektroniczny jest inny dla każdego dokumentu i ściśle powiązany z dokumentem, dla którego został utworzony

 • Potwierdzenie istnienia dokumentu w danej chwili

 • Dokument można dodatkowo oznakować czasem, nadając mu tzw. datę pewną


Jak możesz wykorzystać e-podpis?

 • Tworzenie faktur elektronicznych

 • Podpisywanie deklaracji podatkowych wysyłanych do Urzędów Skarbowych i ZUS

 • Bankowość elektroniczna

 • Tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej w placówkach służby zdrowia

 • Podpisywanie danych na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 • Podpisywanie sprawozdań przesyłanych do GIIF, UFG, KRS, a w przyszłości także innych instytucji publicznych

 • Usprawnienie obiegu elektronicznych dokumentów wewnątrz firmy

 • Wymienianie prawnie wiążących dokumentów z klientami, partnerami biznesowymi lub urzędami administracji publicznej

 • Kontrolowanie dostępu do zasobów


E-deklaracje dla firm

Od 16 sierpnia 2006 roku przedsiębiorstwa mogą składać deklaracje podatkowe w sposób elektroniczny. W tym celu Ministerstwo Finansów uruchomiło system e-deklaracje. Opis działania systemu przygotowany przez ministerstwo dostępny jest na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Do przesyłania e-deklaracji można wykorzystać bezpieczny podpis elektroniczny i zestaw do składania takich podpisów.


Bankowość elektroniczna

Podpis elektroniczny w bankowości można wykorzystać nie tylko do wyeliminowania dokumentów papierowych, ale również do podniesienia bezpieczeństwa transakcji. Przewagą podpisu elektronicznego jest to, że jest on związany z danymi, dla których został wygenerowany. Jakakolwiek zmiana lub integracja w podpisany elektronicznie dokument, jest natychmiast wychwytywana w momencie weryfikacji podpisu. Co więcej, haker, nawet jeżeli przejmie podpisaną elektronicznie wiadomość, nie może wykorzystać samego podpisu do autoryzowania nielegalnej transakcji. Wprowadzając e-podpis do bankowości elektronicznej można wyeliminować obecne zagrożenia związane z hasłami, ale także zaoszczędzić na zarządzaniu hasłami do autoryzacji.


Dokumentacja medyczna

Od 28 czerwca 2007 roku wszystkie zakłady opieki zdrowotnej mają możliwość sporządzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819). Dzięki temu zapisowi otwierają się zupełnie nowe możliwości.

Oto główne korzyści wynikające z przejścia na formę elektroniczną:


 • Rezygnacja z systemu prowadzenia podwójnej dokumentacji medycznej

 • Znaczne uproszczenie archiwizacji

 • Usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów

 • Zmniejszenie czaso- i pracochłonności

 • Obniżenie kosztów funkcjonowania

 • Przewaga konkurencyjna nad mniej nowoczesnymi jednostkami


Funkcjonalność e-podpisu w aplikacjach firm

Klientom zainteresowanym wdrożeniem zaawansowanych projektów, których elementem będzie podpis elektroniczny oferujemy komponenty programistyczne SZAFIR SDK. Składają się na nie biblioteka programistyczna, aplet Java oraz biblioteka SDKWrapper. Pozwalają one zintegrować funkcjonalność składania i weryfikowania zwykłego i bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz znakowania czasem w rozwiązaniach firm, przy czym:

 • Biblioteka programistyczna umożliwia wbudowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego w aplikacje i systemy firm uruchamiane pod kontrolą systemu operacyjnego na stacji roboczej użytkownika

 • Aplet Java pozwala na wbudowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego w aplikacje i systemy wykorzystujące do komunikacji z użytkownikiem interfejs przeglądarki www

 • SDKWrapper to biblioteka umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez bibliotekę SZAFIR SDK (z wyjątkiem Apletu) z poziomu aplikacji napisanych w języku C/C++. W szczególności możliwe jest wykorzystywanie biblioteki w środowisku NET.

Utworzoną przy pomocy tej funkcjonalności strukturę można dowolnie modyfikować, szczegółowo określając tym samym sposób działania komponentów.Kontakt e-mail:elzbieta.kalinowska@infopower.pl

 

Załączniki do pobrania dostępne są w zakładce "Do pobrania", w dziale "Oferta i prezentacja usług".