InfoPower Sp. z o.o.

zadowolenie klienta jest miarą naszego sukcesu

TeamViewer, Program do zdalnego dostepu.

Nasze produkty i usługi

Finanse i Księgowość

Obsługa Finansowo- Księgowa

Zlecenie usług księgowych firmie zewnętrznej jest jednym z elementów sukcesu i szybkiego rozwoju Państwa firmy. Rozwiązanie takie posiada szereg zalet, między innymi: obniżenie kosztów, wyższa jakość usług oraz ograniczenie ryzyka. Ponadto zyskują Państwo szereg rzetelnych i obiektywnych informacji niezbędnych do właściwego zarządzania firmą. O tym jak istotny jest to element w rozwoju każdego przedsiębiorstwa świadczyć mogą nasi obecni Klienci. Fachowa obsługa księgowa, jak również doradztwo przyczyniły się do rozwoju ich firm, które w obecnych realiach gospodarczych są prężnie rozwijającymi się podmiotami. Powierzając nam obsługę księgową, nasi Klienci uzyskują następujące korzyści:

 • obniżenie kosztów
 • uniknięcie inwestycji w kosztowne rozwiązania informatyczne
 • transfer odpowiedzialności na INFOPOWER SP. Z O.O.
 • szybki dostęp do raportów finansowych i zarządczych
 • dostęp do wiedzy i doświadczeń ekspertów bez konieczności zatrudniania ich na etat
 • odciążenie Dyrektora Finansowego od zarządzania działem księgowości

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów INFOPOWER SP. Z O.O. proponuje pełen zakres usług księgowych i z nimi związanych, m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenia ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku VAT
 • sporządzania i dostarczania do urzędów niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdań
 • opracowywania Zakładowych Planów Kont
 • prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku dochodowego
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych
 • sporządzania sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS wynikających z ksiąg rachunkowych
 • reprezentowania podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami w zakresie udzielonych pełnomocnictw
 • pomoc w przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie statystycznym
 • udzielania porad i wyjaśnień w zakresie prowadzonych ksiąg rachunkowych

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.