InfoPower Sp. z o.o.

zadowolenie klienta jest miarą naszego sukcesu

TeamViewer, Program do zdalnego dostepu.

Nasze produkty i usługi

Aplikacje telefoniczne

Telefonia IP - dodatkowe funkcjonalności

System Telefonii IP InfoPower oferuje znacznie większe możliwości w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami telefonicznymi. Jednym z takich elementów są serwisy, czyli proste aplikacje dostępne na telefonach IP za pośrednictwem których użytkownik może mieć dostęp do wielu dodatkowych informacji. Za pomocą serwisów można wysłać wiadomości tekstowe, sprawdzać temperaturę z czujnika zainstalowanego np. w serwerowni, korzystać z firmowej bazy kontaktów jak z korporacyjnej książki telefonicznej.

Większość naszych aplikacji posiada interfejs WEB, co ułatwia użytkownikowi korzystanie z nich, np. może zestawić połączenie telefoniczne z książki telefonicznej przez kliknięcie myszką i to wszystko bez dotykania klawiatury telefonu.

Wybrane aplikacje telefoniczne

Książka telefoniczna – pozwala gromadzić kontakty firmowe i prywatne oraz udostępniać je na wszystkich telefonach w całej firmie. Użytkownik w prosty sposób może wyszukiwać i wybierać kontakty zarówno przez telefon jak i z witryny WEB. Dodatkowo dostępna jest funkcja rozpoznawania numeru, gdzie w chwili nadejścia połączenia na ekranie telefonu IP wyświetlany jest opis osoby dzwoniącej na podstawie numeru i danych zapisanych w książce telefonicznej.

Wiadomości SMS – umożliwiają wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych pomiędzy telefonami IP. Wiadomości mogą być wysyłane do konkretnego adresata, grupy osób lub wszystkich pracowników w danym dziale czy też całej firmie. Aplikacja ta może z powodzeniem służyć do alarmowania w sytuacjach kryzysowych, być wykorzystywana do przesyłania ważnych komunikatów lub informacji. Inne nasze aplikacje np. Rezerwacja zasobów, często korzystają z tego serwisu do przesyłania komunikatów lub potwierdzeń wykonanych operacji.

Czujnik – pozwala odczytywać dowolne parametry (wartości) z czujników-urządzeń obsługujących protokół SNMP. Można w ten sposób odczytywać zdalnie temperaturę z wybranego pomieszczenia np. serwerownia, poziom napięcia zasilającego w rozdzielni elektrycznej lub inne w zależności od zastosowanego czujnika.

SNR (jeden numer kontaktowy) – aplikacja, która kojarzy dowolny dodatkowy numer telefoniczny (komórkowy lub stacjonarny) z numerem biurowym-stacjonarnym. Jeżeli pracownik jest poza swoim biurem i nie ma służbowego telefonu komórkowego może, aktywując serwis SNR, odbierać firmowe rozmowy na drugim numerze telefonu. Nie jest to jednak funkcja przekierowania numeru. Serwis monitoruje w tym samym czasie obydwa urządzenia tak, że połączenie przychodzące jest kierowane na jeden i drugi telefon jednocześnie (telefony dzwonią jednocześnie). Podjęcie na jednym z nich rozmowy automatycznie wyłącza drugi telefon - przestaje on dzwonić. W ten sposób pracownik jest zawsze dostępny pod jednym numerem telefonu dla swoich kontrahentów niezależnie od tego, gdzie się znajduje w danym momencie. Aplikacja sprawdza się również doskonale w biurze, a pracownicy "nie muszą już być przywiązani" do swoich biurek, aby być w ciągłe "pod telefonem".