InfoPower Sp. z o.o.

zadowolenie klienta jest miarą naszego sukcesu

TeamViewer, Program do zdalnego dostepu.

Nasze produkty i usługi

Dostęp zdalny i Telepraca

Usługa zdalnego dostępu zapewnia naszym Klientom możliwość korzystania z zasobów firmowych w dowolnym miejscu na świecie poprzez publiczny Internet. Rozwiązanie to umożliwia stworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej łączącej wiele oddziałów firmy w jedną strukturę biznesową lub zdalną pracę personelu firmy z dowolnego miejsca. Kluczowym aspektem tej funkcjonalności jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji w połączeniu z prostotą oraz dużą funkcjonalnością.

Biznes VPN

Biznes VPN umożliwia dostęp do wspólnych zasobów plikowych, aplikacji biznesowych i systemów klasy ERP oraz Telefonii IP w oparciu o szyfrowaną transmisję IPSec, łącza Internetowe: stałe szerokopasmowe lub zestawiane na żądanie (komutowane, Hot Spot, GPRS) niezależnie od miejsca i technologii.

Usługa Biznes VPN jest dostępna w dwóch wariantach:

  • Dostęp stały VPN- usługa dedykowana do łączenia odległych sieci LAN;
  • Dostęp mobilny VPN - dla zapewnienia połączenia użytkownikom mobilnym.

Rozwiązanie Biznes VPN nie modyfikuje środowiska sieciowego Klienta, może być realizowane w oparciu o posiadane urządzenia komunikacyjne (z obsługą protokołu IPSec) lub dostarczone przez InfoPower w ramach realizacji usługi. Jedynym wymogiem jest posiadanie łącza internetowego w każdej zdalnej lokalizacji. Istotną cechą rozwiązania jest, że sieci lokalne LAN są widoczne w chmurze VPN, co umożliwia swobodną komunikację pomiędzy nimi. Bezpieczeństwo infrastruktury VPN jest zagwarantowane przez listy dostępu implementowane na centralnym urządzeniu Firewall oraz lokalnych routerach VPN.

Biznes SSL

W tym wariancie do obsługi połączeń VPN wykorzystujemy technologię szyfrowania transmisji protokołem SSL. Główną zaletą i jednocześnie różnicą w stosunku do rozwiązań IPSec jest fakt, że użytkownik po swojej stronie nie musi korzystać z żadnego dedykowanego, instalowanego oprogramowania VPN, używając wyłącznie przeglądarkę internetową. Ruch sieciowy jest bezpieczny, zaszyfrowany kluczem o długości 2048 bitów, samo szyfrowanie zachodzi pomiędzy naszym koncentratorem SSL a przeglądarką internetową, w której następuje uruchamianie firmowych aplikacji. Usługa Biznes SSL jest dostępna w dwóch wariantach:

  • Dostęp przez portal aplikacyjny i przeglądarkę internetową;
  • Dostęp tunelowany z wykorzystaniem aplikacji klienckiej Network Connect.

Telepraca

Rozwiązania Biznes SSL lub VPN są w szczególny sposób polecane jako fundament wdrożenia usługi Telepraca. Jednym kanałem dostępowym możliwe jest świadczenie pełnego zakresu usług tj. Internet, systemy, telefonia, dla pracownika pracującego w swoim swoje biurze lecz poza siedzibą firmy. Pracodawca może w ten sposób ograniczyć koszty prowadzenia działalności, uelastycznić czas pracy, natomiast pracownicy pracujący zdalnie skrócić czas oraz koszty swoich dojazdów. Mobilnym biurem pracownika firmy może być np. jego prywatne mieszkanie lub jakakolwiek tymczasowa lokalizacja gdzie znajduje się dostęp do publicznego internetu. Dodatkowe narzędzia zintegrowane z systemem Telefonii IP pozwalają: pracodawcy sprawdzać dostępność swojego personelu; pracownikom utrzymywać kontrolę nad swoim czasem pracy.

Więcej informacji o rozwiązaniach głosowych znajduje się w kategorii IP Telefonia.

Sprawdź naszą ofertę cenową - Dokumentacja usług i cenniki