InfoPower Sp. z o.o.

zadowolenie klienta jest miarą naszego sukcesu

TeamViewer, Program do zdalnego dostepu.

Nasze produkty i usługi

Sieci informatyczne LAN / WAN

Lokalna sieć transmisji danych i głosu.

Podstawą funkcjonowania naszego systemu informatycznego jest lokalna sieć transmisji danych, zbudowana w standardzie Gigabit oraz Fast Ethernet. Szkielet sieci to gigabitowe trakty światłowodowe, których łączna długość przekracza 10 kilometrów. Nasza infrastruktura teleinformatyczna pracuje na potrzeby usług gromadzenia, przetwarzania i transmisji danych oraz głosu. Systemy sieciowe oferują dostęp do zasobów plikowych, baz danych, urządzeń współdzielonych, systemów telefonicznych, wszystko w oparciu o bezpieczną architekturę separacji w warstwie sieci LAN-VLAN. Bezpieczeństwo logiczne funkcjonowania wyższych warstw sieci zapewniamy poprzez implementację usług Microsoft Active Directory tak, że na poziomie domen definiowana jest podstawowa polityka bezpieczeństwa sieci. Integracja z innymi mechanizmami bezpieczeństwa (listy ACL, autoryzacja i autentykacja) zapewnia wysoki poziom świadczenia usług sieciowych.

Nasza oferta obejmuje dzierżawę włókien światłowodowych, jedno i wielo-modowych lub udostępnianie portu sieciowego 10/100 Mb wraz z dostępem do usług na serwerach, systemu Telefonii IP oraz internetu.

Rozległa sieć transmisji danych i głosu

W roku 2005 InfoPower chcąc poszerzyć zakres oferty produktów i usług, nawiązał współpracę z firmą GTS Energis, niezależnym operatorem telekomunikacyjnym. Od tej pory nasza oferta została wzbogacona możliwość oferowania naszym Klientom budowy sieci rozległych w oparciu o rozwiązania dzierżawy kanałów cyfrowych lub sieci transmisyjne w technologii IP MPLS. Nasza ofertę kierujemy przede wszystkim do firm, które posiadając rozproszoną strukturę organizacyjną poszukują wysokiej jakości medium transmisyjnego lub gotowych rozwiązań sieci IP WAN.

Usługa podstawowa to transmisja danych w oparciu o dzierżawę wydzielonych kanałów cyfrowych E1, stałej i gwarantowanej przepustowości, z przeznaczeniem do łączenia dwóch odległych lokalizacji w jedną infrastrukturę informatyczną. Parametry takich łączy określone są zgodnie ze standardami SDH, jako całkowite wielokrotności kanałów E1 (2Mbps) lub E3 (34Mbps).

Zakres oferty:

  • dzierżawa kanałów cyfrowych E1 i wielokrotność w relacji krajowej NLC,
  • dzierżawa kanałów cyfrowych E1 i wielokrotność w relacji zagranicznej.

Rozwinięciem usługi dzierżawy kanałów cyfrowych jest oferta sieci IP WAN realizowana w technologii chmury MPLS, która opiera się o transmisję protokołem IP. Komunikacja w sieci MPLS jest całkowicie odizolowana od transmisji przez publiczny Internet, więc jej bezpieczeństwo jest gwarantowane na równi z technologiami SDH, Frame-Relay lub ATM, przy jednocześnie nieporównywalnie szerszym zakresie funkcjonalnym. Oferta budowy sieci IP WAN jest zaawansowaną i redundantną usługą oferowaną na sieci IP GTS Energis przy wykorzystaniu mechanizmów Quality of Service, priotytetyzacji ruchu, przy jednoczesnej transmisji przez to samo łącze dostępowe danych oraz głosu.

Zakres oferty:

  • łącza IP WAN 2 Mbps oraz wielokrotność, z zakończone portem Ethernet,
  • łącza IP WAN realizowane w technologii DSL, z zakończone portem Ethernet.

Nasza oferta sieci rozległych ma charakter kompletny, end-to-end, zakończenia łączy są dostarczane w lokalizacji i miejscu wskazanym przez Klienta i zakończone portem G.703 lub Ethernet. Usługa realizowana jest przez InfoPower w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną DWDM-SDH operatora GTS Energis.

Sprawdź naszą ofertę cenową - Dokumentacja usług i cenniki