InfoPower Sp. z o.o.

zadowolenie klienta jest miarą naszego sukcesu

TeamViewer, Program do zdalnego dostepu.

Nasze produkty i usługi

Prowadzenie Projektów informatycznych

Oferujemy kompleskowe usługi związane z prowadzeniem projektów informatycznych polegające na uruchomieniu i wdrożeniu nowych rozwiązań informatycznych, reorganizacją, czy integracją rozwiązań istniejących. W firmach nie posiadających zarządzającej kadry informatycznej, w złożonych organizacjach o zróżnicowanych procesach i wymaganiach, współpracujemy bezpośrednio z Zarządem.

Etap wstępny - koncepcja i projekt implementacji

Organizujemy prezentacje systemów oraz przeprowadzamy analizę potrzeb Firmy w obszarze działania przewidzianym do informatyzacji. Następnie przedstawiamy koncepcję techniczną i organizacyjną informatyzacji oraz wykorzystania - implementacji systemów. Dla koncepcji przyjętej do realizacji, przygotowujemy projekt technologiczny obejmujący opis organizacji, wskazanie proponowanych do wdrożenia technologii, zakres jej stosowania oraz kalkulacje cenowe licencji, sprzętu i prac wdrożeniowych oraz serwisu. Materiały te stanowią bazę do procesu ofertowania.

Etap decyzyjny - zawarcie umowy

Na bazie koncepcji i projektu istnieją dogodne warunki dla przygotowania Firmy do wdrożenia systemu oraz zawarcia umowy wdrożeniowej. Wdrożenie systemów informatycznych, wymaga ingerencji i zmiany w pracy pracowników i organizacji. Niesie także zmiany dla kadry zarządzającej i administracji. Za wdrożenie rozwiązania informatycznego w Firmie winna odpowiadać wyznaczona osoba z kadry zarządzającej. Wykonawcy zadań to grupa osób z Firmy oraz pracownicy, konsultanci dostawcy rozwiązania. Wspólnie winny być określane i zaplanowane zadanie, zakres i sposób pracy pracowników, terminy prac, wykonawcy, i inne aspekty. Należy zapewnić odpowiednie przełożenie na organizację Firmy, harmonogram prac, zadbać o czas, dostępność pracowników, sprzętu, itp. Należy jasno określić, za które zadania odpowiada Firma, a za które dostawca. Deklarujemy udział w pracach decyzyjnych w Firmie. Przedstawiamy wstępną umowę na udział we wdrożeniu, która może być bazą do przygotowania procesu w Firmie. Etap ten kończy się zawarciem Umowy.

Etap wykonawczy - wdrożenia systemów, rozwiązań informatycznych

Prace wykonywane w toku wdrożenia to:

 1. Instalacje systemów operacyjnych, baz danych, aplikacji na serwerach.
 2. Instalacja i konfigurowanie stanowisk do pracy z aplikacjami.
 3. Konfigurowanie systemu, wraz z przejęciem danych z systemów zewnętrznych.
 4. Instruktaże i szkolenia dla pracowników obsługujących systemy.
 5. Szkolenie administratorów systemów i serwisu technicznego, do bieżącego serwisowania rozwiązania.
 6. Dopasowanie do indywidualnych potrzeb Zamawiającego
  • dedykowane interfejsy użytkownika
  • indywidualizacja algorytmów obliczeń
  • zbudowanie mechanizmów współpracy z innymi systemami, aplikacjami Office.
  • budowa hurtowni danych i dedykowanego systemy raportowania.

Realizacja prac wdrożeniowych odbywa się według planu, za potwierdzeniem i odbiorem każdego etapu, wg dwustronnie uzgodnionych warunków.

Etap opieki eksploatacyjnej, serwisowej po wdrożeniu systemu informatycznego

Każde działające rozwiązanie informatyczne wymaga pielęgnacji - opieki serwisowej. Zakres usług może obejmować:

 1. Administrowanie systemami operacyjnymi, baz danych, w tym usługi zdalne.
 2. Administrowania aplikacjami.
 3. Wsparcia użytkowników systemu w ich bieżącej pracy przez konsultacje telefoniczne, zdalne działanie w systemie, prace w siedzibie klienta.
 4. Rekonfiguracje systemu według potrzeb dla zmian zachodzących w Firmie, bądź wynikających ze zmiany sposobu eksploatacji.
 5. Obsługę awarii.
 6. Współpracę z dostawcami serwisów i systemów informatycznych.

Realizacja usług serwisowych może być prowadzona wewnątrz firmy, bądź zewnętrznie, przez zakontraktowaną organizację. Zapewnienie kompetentnych usług dla tego etapu stanowi końcowy element projektu informatycznego.

Zapraszamy do współpracy.