Nasze produkty i usługi

Zapytania ofertowe

[2016-03-18 11:22:49]

WYBOR WYKONAWCY do Zapytania ofertowego o Proinnowacyjne usługi doradcze dla Projektu z dotacja w ramach POIR 2.3.1

czytaj więcej

[2016-03-10 07:20:54]

Zapytanie ofertowe o Proinnowacyjne usługi doradcze dla Projektu z dotacja w ramach POIR 2.3.1

Proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie InfoPower Sp.zoo, świadczone przez instytucję otoczenia biznesu w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

czytaj więcej